ABN AMRO bank – Lopende collectieve zaak

1

aanmeldingen

Deze bank heeft sinds oktober 2008 de rente op zakelijke kredieten met een variabele rente, zoals het OndernemersRekeningCourantKrediet en het  OndernemersFlexibelKrediet, onveranderd hoog gehouden. Pas in september 2020 is een eerste, bescheiden verlaging van de variabele rente toegepast. Dat is onacceptabel gegeven het feit dat de bank geld kon inkopen tegen steeds lagere, zelfs negatieve, rentetarieven.

Deze inkoopprijs (‘ Euribor of Refi’) is de basis voor het rentetarief dat ondernemers aan de bank moeten betalen. In tijden dat de inkoopprijs steeg, verhoogde de bank de rente. Maar toen de inkoopprijs in oktober 2008 implodeerde gaf de bank niet thuis.

In plaats daarvan kwam de bank met de volgende mededeling: “Wij kunnen de door u te betalen rente verlagen maar dat hoeven we niet te doen. En dat doen we dus ook niet.” Dit is de willekeur ten top en bovenal minachting van hardwerkende ondernemers.

Aanmelden voor deze procedure is kosteloos ( er wordt geen financiële bijdrage van u verwacht). Wij hebben een investeringsmaatschappij benaderen die garant wil staan voor alle juridische kosten. Deze investeerder is gevraagd de organisatie van de procedure op zich te nemen, in samenwerking met een Stichting die voldoet aan de zogeheten WAMCA eisen . Bij een succesvolle procedure zal de bank worden gevraagd de kosten en het rendement van de investeerder te vergoeden zodat dit niet ten laste van de uitkering aan ondernemers wordt gebracht.

Stichting Shureluck vervult na de start van de procedure tegen ABN AMRO en de overdracht van klant- en documentgegevens aan de WAMCA stichting geen enkele rol meer.

Bekend van Kassa
Shureluck
Shureluck
Shureluck