ABN AMRO bank – Lopende collectieve zaak

1

aanmeldingen

Waar gaat deze zaak over?

Deze bank heeft tussen oktober 2008 en september 2020 de rente op zakelijke kredieten met een variabele rente, zoals het RekeningCourantKrediet en het  OndernemersFlexibelKrediet, niet meer gewijzigd. Eind 2020 kwam een eerste, bescheiden verlaging van het rentetarief. Dat is onacceptabel gegeven het variabele karakter van het rentepercentage en de fors lagere, zelfs negatieve, rentetarieven die de bank zelf betaalt voor haar ‘funding’ ( de bank leent zelf eerst geld voordat ze het weer uit kan lenen aan ondernemers).

In plaats daarvan kwam de bank met de volgende mededeling: “Wij kunnen de door de ondernemer te betalen rente verlagen maar dat hoeven we niet te doen. En dat doen we dus ook niet.” Dit is de willekeur ten top en bovenal een vertrouwensbreuk jegens ondernemers die er wel op mochten vertrouwen dat de bank haar tarieven zou aanpassen.

Kosteloze aanmelding bij de Claimstichting

Stichting Massaschade en Consument (www.massaschadeenconsument.nl (‘SMC’) is bereid gevonden om de procedure tegen ABN AMRO te voeren. Aanmelden voor deze procedure is kosteloos ( er wordt geen financiële bijdrage van u verwacht). Aanmelden kan hier of hier. Het verloop van de procedure kunt u hier volgen.

De procedure wordt gefinancierd door een investeringsmaatschappij

SMC heeft de Nederlandse investeerder OmniBridgeway (omnibridgeway.com) bereid gevonden om garant te staan voor alle juridische kosten, in ruil voor een succes fee van 20 a 25%.  Bij een succesvolle procedure zal de bank gevraagd worden OmniBridgeway separaat te vergoeden zodat hun vergoeding niet in mindering wordt gebracht op de schadevergoeding van gedupeerde ondernemers.

Stichting Shureluck heeft de aanzet gegeven voor deze procedure maar  vervult inmiddels geen enkele rol meer. Als u inhoudelijke vragen heeft of zich alsnog wil aanmelden voor deze procedure dan verzoeken wij u contact op te nemen met SMC of gebruik te maken van een van beide aanmeldopties: hier of hier.

Bekend van Kassa

Bron: © BNNVARA / KASSA

Shureluck
Shureluck
Shureluck