ABN AMRO stopt met MKB krediet

ABN AMRO heeft per 1 november 2021 definitief besloten om de kredietverlening aan het MKB te stoppen. Iedere ZZP’er, ondernemer of onderneming gaat voor 1 april 2022 een beëindigingsbrief ontvangen. Het betreft leningen en rekening-courantkrediet tot 1 miljoen euro.

De bank biedt de ‘mogelijkheid’ aan om een nieuwe kredietaanvraag in te dienen bij New10, een online bank en 100% dochter van ABN AMRO. Het is onbekend wat de condities zijn van New10. Het is dus ook niet duidelijk of er sprake is van een verbetering of een verslechtering van condities.

Als de kredietaanvraag wordt afgewezen moet het openstaande krediet direct worden terugbetaald. Als de bedrijfsvoering dat niet mogelijk maakt krijgen ondernemers de gelegenheid om het krediet in 5 jaar af te lossen. Of de bank gedurende periode rente blijft rekenen en zo ja, hoe hoog het rentetarief wordt, is ook nog niet bekend.

Shureluck