Welkom bij

Stichting Shureluck

De stichting organiseert collectieve procedures voor ondernemingen, ondernemers en consumenten die schade lijden door het optreden van banken, verzekeraars, consumptief kredietaanbieders, vermogensbeheerders en financiële ‘adviseurs’.

Via deze website kunt u zich informeren over de stand van zaken in diverse dossiers en u aanmelden als u meent daar belang bij te hebben.

Voor individuele zaken verwijzen wij u graag door naar shureluck.nl

Stichting Shureluck collectieve zaken

Financieel (bedrijfs)conflict? De Stichting Shureluck behandeld zaken collectief!

Bestuur Stichting Shureluck

Graag stellen wij het bestuur en daarmee de bestuursleden van Stichting Shureluck aan u voor.