MKB Ondernemingskrediet

Toekomstige collectieve zaken MKB Ondernemingskrediet

Gegeven de gestarte procedure tegen ABN AMRO, ligt het voor de hand verder onderzoek te doen naar de handelswijze van ING Bank en Rabobank inzake rekening-courantkrediet. Deze twee banken spelen ook een belangrijke rol bij de financiering van zelfstandigen en kleine ondernemers. Mochten we voldoende bewijzen van oneerlijke handelspraktijken vinden dan zullen wij wederom proberen een claimstichting en een investeerder te  overtuigen de handschoen op te nemen tegen een of beide banken in een collectieve WAMCA procedure.

Door diverse ondernemers zijn wij spontaan benaderd met de vraag te onderzoeken of ING Bank ook in een procedure betrokken kan worden. Hoewel ING geen lieverdje is meenden wij dat hun rentebeleid duidelijker was dan dat ABN AMRO. Niet dus. Van ondernemers horen wij andere verhalen. Meent u ook door ING Bank te zijn of te worden ‘uitgekleed’? Dan nodigen wij u graag uit om u te melden en relevante documentatie met ons te delen die ons onderzoek verder kan helpen.

Shureluck
Shureluck

Nieuws en updates

Door diverse ondernemers zijn wij gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken voor een collectieve zaak tegen Rabobank. Deze bank heeft, net als ING, een wijziging doorgevoerd in de wijze waarop de variabele rente op rekening-courantkrediet wordt berekent. Die wijziging is opgelegd (weigeren hield een beëindiging van de kredietovereenkomst en de directe opeisbaarheid van het volledige krediet in) heimelijk en oneerlijk. Daarom nodigen wij u graag uit om u te melden en relevante documentatie met ons te delen die ons onderzoek verder kan helpen.

Shureluck
Shureluck

Nieuws en updates

Shureluck