Woekerpolissen: claim uw schade!

Woekerpolissen: claim uw schade!

Over woekerpolissen wordt al meer dan 15 jaar gevochten. Er zijn successen geboekt op het gebied van kosten. Ook staat vast dat levensverzekeraars onrechtmatig kunnen handelen en daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Nieuwe jurisprudentie inzake de premie van overlijdensrisico biedt additionele kansen op een schadeclaim. Toch is dit maar een klein deel van het verhaal. Een tweejarig onderzoek naar de financiële positie van levensverzekeraars en de beleggingsfondsen die zij hebben gecreëerd en (nog steeds) aanbieden hebben een nieuwe werkelijkheid aan het licht gebracht.

Daarom is actie ondernemen zinvol en in uw belang.

Frank Jansen.

Al 7+ jaar jurist financieel recht.

Diepgaande kennis van de financiële sector (banken, verzekeraars, tussenpersonen) en een goed gevoel voor rechtvaardigheid. Directeur van Shureluck B.V

HOE WERKT HET?

1] Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail

2] Wij vragen u een kopie van de verzekeringsovereenkomst(en) (polis) en een flink aantal jaarlijkse waarde overzichten beschikbaar te stellen (hier staan alle kosten en opbrengsten op voor uw polis). Als u de oorspronkelijke offerte en/of de polisvoorwaarden heeft zijn deze uiteraard ook welkom.

3] U kunt deze documenten naar ons mailen of, als er veel documenten zijn, gebruik maken van wetransfer.com

4] Wij analyseren KOSTELOOS uw beleggingsverzekering en berekenen de schade voor uw polis(sen). Ook beoordelen we de eventuele verjaring van uw schadevordering.

5] Als de schade voldoende hoog én kansrijk is, voor u en voor ons, kunt u een keuze maken uit een van de drie onderstaande no-cure/no-pay opties;

6] Hierna ondertekent u een overeenkomst en een volmacht. U krijgt deze per e-mail toegezonden;

7] Wij starten de klachtprocedure bij de verzekeraar.

VERZEKERAAR, KIFID OF DE KANTONRECHTER?

8] Sommige verzekeraars zijn ontvankelijk voor uw klacht, andere verzekeraars spelen ‘hard-ball’ en wijzen klachten resoluut af.

9] Afhankelijk van de reactie van de verzekeraar maken we een beslissing hoe verder te gaan:

  • De verzekeraar zal nimmer schuld of aansprakelijkheid erkennen. Wel zijn zij soms bereid een redelijke coulancevergoeding te betalen waarbij van u wordt geëist dat u geen andere klachten over uw verzekering zult indienen. De coulance is in de regel lager dan wat wij als schade berekend hebben maar tot nu toe echt wel redelijk.
  • Kifid neemt de belangen van verzekeraars in bescherming, daarover bestaat bij ons geen twijfel. Procedures bij Kifid duren erg lang en klachten over beleggingsverzekeringen worden vaak (en vaak onterecht) afgewezen. Als klachten over beleggingsverzekeringen überhaupt nog in behandeling worden genomen. Afhankelijk van toekomstige jurisprudentie blijft Kifid evenwel een optie.
  • De kantonrechter is interessant omdat u zonder bijstand van een advocaat tegen de verzekeraar kunt procederen tot een vordering van €25.000. Onze No Cure No Pay afspraken blijven ook dan bestaan. De verzekeraar daarentegen zal een (dure) advocaat in willen huren in plaats van een medewerker te sturen. Dan kost het ze al snel serieus geld en dat vooruitzicht kan een verzekeraar er toe verleiden toch een schikking met u te treffen. Voor het griffierecht, dat u wel dient te betalen aan de kantonrechter, en het uit laten brengen van de dagvaarding hoeft u niet te vrezen. Die kosten zijn verrassend laag. Bij een eventueel hoger beroep zullen wij de ondersteuning zoeken van een procesfinancier als u de kosten niet zelf kunt dragen.

NO CURE – NO PAY

Wij dragen het financiële risico voor de klachtprocedure. Wij analyseren -gratis- uw verzekering en berekenen de mogelijke schade. Als wij niet een schade- of een coulance vergoeding voor u weten te verkrijgen worden wij niet beloond voor onze inspanningen. Wij bieden drie verschillende no cure-no pay opties aan, zie onderstaand:

OPTIE 1
€0,-(Eigen bijdrage, incl. btw)
  • Succesfee: 32,5% van de schadevergoeding
OPTIE 2
€149,-(Eigen bijdrage, incl. btw)
  • Succesfee: 25,0% van de schadevergoeding

Wij garanderen niet dat u compensatie gaat krijgen. Ook de hoogte van de compensatie kunnen wij niet garanderen. U kunt geen rechten onttrekken aan deze reclame uiting. Het is een vrijblijvend aanbod om tot uitwisseling van informatie te komen.

Aanmelden woekerpolis zaak

Aanmelden woekerpolis zaak vul onderstaand formulier in:

~
Aanhef
Selecteer een optie
Voornaam
Dit is een verplicht veld
Achternaam *
Dit is een verplicht veld
Straat *
Dit is een verplicht veld
Huisnummer *
Dit is een verplicht veld
Postcode *
Dit is een verplicht veld
Plaats *
Dit is een verplicht veld
Telefoon
Dit is een verplicht veld
E-mail *
Geef een geldig e-mailadres op.
Selecteer onderstaand de naam van de verzekeraar waar u de beleggingsverzekering heeft afgesloten *
Selecteer een optie
Maand en jaar van afsluiten
Dit is een verplicht veld
Loopt de verzekering nog:
Selecteer een optie
Toelichting, opmerking of vraag
Dit is een verplicht veld
Accepteer de voorwaarden om door te gaan
Los deze som nog even op: 16 + 2 = ?
Vul de oplossing in om verder te gaan
~

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere zaken dan de massaclaim van Stichting Shureluck.

Shureluck